Postbezorging gemeente Tilburg gegund aan SANDD

De bezorging van post afkomstig van de gemeente Tilburg wordt de komende jaren gedaan door SANDD. (van Straaten Post Utrecht). Het gaat hierbij om circa  1,2 miljoen poststukken. Het overgrote deel daarvan heeft een bestemming binnen de gemeente. De uitgaande post van de gemeente bestaat voor 95% uit enveloppen en andere poststukken die minder dan 50 […]

Brug Elzenhazensingel Amsterdam Aanbesteed

De gemeente Amsterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor de bouw van de Elzenhagenbrug. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: ontgraven, vervoeren en verwerken van grond; aanbrengen van funderingsconstructies; uitvoeren betonwerken; uitvoeren metselwerken; leveren en aanbrengen metaalwerken; leveren en aanbrengen prefab betonnen brugliggers en taludelementen; leveren en aanbrengen composieten bruggen; aanbrengen talud- en bodembeschermingen; het uitvoeren van […]

Innovatieve aanbesteding wegenonderhoud Barneveld mislukt

Had nou maar naar ons geluisterd, beklaagt de SGP zich in de Barneveldse Krant. Barneveld keek alleen naar de prijs en niet naar de kwaliteit, de organisatie had geen kennis over innovatief aanbesteden en liet alles (en dus te veel) aan de markt over, met name de ene ingehuurde expert die alles wist van innovatief aanbesteden […]

Levering elektrische auto’s Noordoostpolder gegund aan Renault Nederland

Het doel van deze aanbesteding was om te komen tot een opdrachtverstrekking aan 1 of 2 opdrachtnemer(s) voor de levering en het onderhoud van 6 elektrisch aangedreven personenauto’s en 3 elektrisch aangedreven kleine bestelauto’s (Batterij Elektrisch Voertuig (BEV)). De aanbesteding was verdeeld in twee percelen, personenwagens en bestelwagens. Beide percelen zijn gegund aan Renault Nederland. […]

Politie B + NL op zoek naar rijlaarzen bereden politie

De Nederlandse politie heeft een aanbesteding geplaatst voor de levering van rijlaarzen voor de bereden politie. De Opdracht omvat het opmeten, produceren en leveren van rijlaarzen voor de ruiters van de Bereden Politie van zowel de Belgische als de Nederlandse Politie. Tot de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen: • Rijlaarzen, zomer; • […]

Groningen zoekt circulaire tapijttegels

De gemeente Groningen heft een aanbesteding geplaatst voor de levering en verwerking van circulaire tapijttegels en vloerbedekking. Groningen is op zoek naar zoekt inschrijvers die een ruim assortiment circulaire tapijttegels en vloerbedekking van hoge kwaliteit van meerdere fabrikanten, kan leveren en verwerken en daarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening levert en invulling geeft aan […]

Levering los meubilair VU gegund aan Ahrend

De levering van los kantoor- onderwijs- en vergadermeubilair voor het Nieuwe Universiteitsgebouw Is gegund aan Ahrend Nederland B.V.  De aanbesteding betrof een Europese aanbesteding volgens de Openbare Procedure, conform de Aanbestedingswet 2012. Er hadden zich voor deze levering met een waarde van €1 217 414,61 vier ondernemingen ingeschreven. Het door Team V Architectuur ontworpen duurzame, […]

Defensie investeert in zonneauto Lightyear One

In de vroege ochtend, om 05:23 is het prototype van de revolutionaire ‘zonneauto’ Lightyear One onthuld op het strand van Katwijk. Even later tekende Defensie het koopcontract voor dit voertuig van de firma Lightyear dat in 2020 wordt afgeleverd. Dit gebeurde op het terrein van het voormalig marinevliegkamp Valkenburg door commandant Defensie  ondersteuningscommando luitenant-generaal Mario […]

Hoofdinfra Distripark Dordrecht aanbesteed

De scope van deze opdracht bestaat uit de aanleg van de Aquamarijnweg incl. rotonde, 1 westelijke bedrijfsstraat en één oostelijke bedrijfsstraat tot aan het nieuwe rioolgemaal. Deze scope is verbeeld in een Definitief Ontwerp Deelproject 3603-07 “Aanleg Hoofdwegen DKIV” en een Coördinatietekening. De werkzaamheden bestaan globaal uit: Het verwijderen van de overhoogte van de aanwezige […]

Feringa-zaak: Onaanvaardbare inschrijving vereist standvastige nee

In een uitspraak van Croon en Unica tegen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de kort gedingrechter bepaald dat de opdracht ten aanzien van installaties van het Feringa gebouw niet gegund mag worden. De opdracht voor de bouw is voorlopig gegund aan Ballast Nedam, zo berichtte de de RUG 22 februari. De combinatie van Croon, Unica […]

Leeuwarden gaat anders maaien voor bloemen

Sinds 2018 worden wegbermen en grasvelden in de gemeente Leeuwarden minder vaak of anders gemaaid. Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente de diversiteit van flora en fauna stimuleren. Omdat duidelijk zichtbaar is dat de gemeente op bepaalde plekken minder of anders maait, ontstonden vragen bij inwoners van de gemeente. Met een maaikaart die de […]