15 onrechtmatigheden met aanbestedingen in Berkelland – Aanbestedingsnieuws

15 onrechtmatigheden met aanbestedingen in Berkelland

Aanbestedingsnieuws heeft de hand weten te leggen op het concept Jaarverslag van de Gemeente Berkelland in Gelderland. Dat zijn de oude gemeenten Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. Dat blijkt niet mals over de onrechtmatigheid van Aanbestedingen. Uit het concept-jaarverslag blijkt dat er door de accountants van Stolwijk Kennisnetwerk maar liefst 15 aanbestedings – onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Dat gaat dan om een bedrag van ruim €1,1 miljoen dat zonder aanbesteding is gegund. In de Europese Aanbestedingsrichtlijn is het verplicht een Goedkeurende verklaring van de Accountant te krijgen. Accountants stuiten echter, zeker met het aanbesteden van Jeugdzorg, voortdurend op niet naleving van de aanbestedingsregels. Dat blijkt dus ook het geval in de gemeente Berkelland.

Wij hebben op basis van een spendanalyse over 2017-2020 de 214.000 integraal gecontroleerd op de juiste inkoopprocedure voor wat betreft de
Europese aanbestedingsregels. Hieruit bleken 15 onrechtmatigheden.

In het 2e jalf jaar is een detailcontrole uitgevoerd op de uitgaven aan jeugdzorg.

Uit onze controle-uitkomsten over 2020 blijkt dat de inkopen bij nog 15 leveranciers niet conform de Europese aanbestedingsregels zijn verricht. De totale inkopen in 2020 bij deze leveranciers bedroegen € 1.152.000 en betreffen ook in jaarrekening 2020 verantwoorde lasten. Een nadere onderbouwing van de leveranciers en de bijbehorende bedragen zijn intern beschikbaar.

©Berkelland 2021

Een deel van de inkopen dat via onaanbestede contracten is gegund, is niet tijdig verholpen omdat de procedure van een aanbesteding lang is.

Op basis van de bevindingen van de controle 2018 en 2019 zijn acties ondernomen door nieuwe Europese aanbestedingen uit te schrijven. Echter door de lange  looptijd van een aanbestedingsprocedure valt een deel van de inkopen in 2020
nog onder het oude contract van 2018 en is daarmee nog als fout aan te merken.

Dat blijkt vervolgens ook een mensenkwestie te zijn. De afdeling Inkoop kwam mensen tekort en is naderhand uitgebreid . In 2020 gaven de accountants input om in de organisatie aan de verbetering van dit proces om de centrale regie te verbeteren. De capaciteit van het team Inkoop is uitgebreid. De inkopen die via het team Inkoop lopen, worden volgens de Europese aanbestedingsrichtlijnen uitgevoerd, maar nog niet alle omvangrijke inkopen zijn Europese aanbesteed.

Wij hebben het College geadviseerd toe te zien op de volledigheid van het contractenregister dat de basis vormt voor een tijdige en rechtmatige aanbesteding.
Wij hebben het College geadviseerd een aanbestedingskalender op te stellen op basis van het contractenregister om zo tijdig te kunnen signaleren dat contracten opnieuw afgesloten moeten worden.
Daarnaast hebben wij het College geadviseerd het belang van het rechtmatig inkopen structureel onder de aandacht te brengen bij alle budgetbeheerders.
Wij hebben tevens het College geadviseerd door het invoeren van een digitaal bestelportaal de te volgen inkoopprocedure af te dwingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *