101 fotografen hebben gereageerd op Rijkstender fotografie – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

101 fotografen hebben gereageerd op Rijkstender fotografie

Op een rijkstender voor fotografie hebben zich maar liefst 101 fotografen gemeld. Over de tender zijn eerder kamervragen gesteld door PvdA-kamerlid Mei-Li Vos. Zij wilde weten of de aanbesteding ook toegankelijk was voor het MKB. De markt voor fotografen bestaat voor het leeuwendeel uit ZZP’ers. De zelfstandige fotografen hebben te lijden onder de marktsituatie, die erg veranderd is met de opkomst van de digitale camera. De grotere commerciële opdrachtgevers besteden het werk ook vaker uit aan stagiairs.

Voor de aanbesteding fotografie wordt een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fases; een eerste ronde voor het selecteren van de geïnteresseerde marktpartijen, en een tweede ronde voor het selecteren van de beste inschrijvingen. Door deze verdeling in twee fases is deze aanbestedingsprocedure zeer geschikt voor het aanbesteden van opdrachten in een markt met een groot aantal marktpartijen, zoals de fotografie branche.

©ZaZ 2016

De aanbesteding is op 6 juli 2017 gepubliceerd op Tenderned en stond open tot 24 augustus 2017. In die tijd hebben zich 101 fotografen aangemeld, waarvan de ingediende verzoeken tot deelneming op dit moment worden beoordeeld op basis van de ervaring van de fotografen met de gevraagde soorten fotografie. Van de 101 fotografen die een verzoek tot deelneming aan de aanbestedingsprocedure hebben ingediend, zullen er 75 worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Uiteindelijk zal met 40 fotografen een overeenkomst worden gesloten. De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomsten is 1 maart 2018.

Uit marktonderzoek voorafgaande aan de aanbesteding is gebleken dat de fotografie branche voor het overgrote deel valt binnen de categorie MKB/ZZP. Ook de huidige overeenkomsten met fotografen vallen allemaal onder de categorie MKB/ZZP.  In de aanbestedingsprocedure wordt rekening gehouden met de structuur van de fotografie branche door bij de opdrachtspecifieke eisen/selectiecriteria alleen te vragen naar ervaring van de fotograaf met de gevraagde soorten fotografie: reportagefotografie, portretfotografie, themafotografie.

Alle MKB/ZZP fotografen kunnen hier in principe aan voldoen. Dit blijkt ook uit de 101 ontvangen verzoeken tot deelneming aan de aanbestedingsprocedure die zonder uitzondering behoren tot de categorie MKB/ZZP.

De samenwerking met de huidige 35 fotografen is begonnen op de startdatum van de huidige overeenkomsten op 1 januari 2014. De huidige overeenkomsten lopen tot 1 januari 2018. De totale uitgaven aan fotografie onder de huidige overeenkomsten over de periode 1 januari 2014 tot 30 juni 2017 bedragen €2.935.000,– (inclusief BTW). De omzet per fotograaf betreft commercieel vertrouwelijke informatie. Na een korte rekensom komt onze redactie tot de conclusie dat het per fotograaf per jaar om gemiddeld: €27.952 gaat.

Bron: Kamerstukken 2016/17, AH 2699

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *