?Herhuisvesting Repro Noord te Den Helder – Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

?Herhuisvesting Repro Noord te Den Helder – Rijksvastgoedbedrijf

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: © RVB

De projectopdracht in deze aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf omvat de verbouwing van de begane grond in bouwdeel B van gebouw Noorderkoon (N003), ten behoeve van de verhuizing van afdeling Repro naar deze nieuwe locatie. Om te voldoen aan de ingevulde Rubriceringsaanduidingslijst (RAL) zal voor dit deelproject uitsluitend worden gewerkt met ruimtenummers (geen nadere functieomschrijvingen).

De andere bouwdelen van gebouw Noorderkroon (N003) blijven gedurende de werkzaamheden volledig in bedrijf. Het werk betreft het realiseren en bedrijfsvaardig opleveren van de nieuwe Reproruimte op de begane grond van gebouw N003, inclusief aanpassing en uitbreiding van technische installaties en ontsluiting kanalen naar het dak. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het inrichten van een bouwplaats, ontsluiting van het bouwgebied en het instandhouden van inbedrijfblijvende gebouwfuncties en installaties;
 • Het verwijderen en demonteren van o.a. vloerafwerkingen, binnenwanden, kozijnen, plafonds en installatie onderdelen en het realiseren van een raveelconstructie en vloersparingen ten behoeve van nieuwe schachten, een en ander volgens bestek en tekeningen;
 • Diverse uitbreidingen en aanpassingen aan technische installaties;
 • Het inbedrijfstellen en gebruiksgereed opleveren van installaties.

Het doel van de opdracht is:

Het binnen de gestelde termijn, in een kantoorgebouw dat in gebruik is, op een veilige manier realiseren van de huisvesting van een Repro. Verstoring van de bedrijfsvoering in het gebouw dient te worden voorkomen.

Overzicht algemene kenmerken

Oppervlakte: circa 500 m2 bvo

Disciplines:

 • Sloop, demontage
 • Constructieve werkzaamheden
 • Bouwkundige werkzaamheden
 • Elektrotechnische werkzaamheden
 • Werktuigbouwkundige werkzaamheden
 • Meet- en regeltechniek
 • ICT/Data techniek

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 7 april 2023 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de locatie zullen bijwonen. De volgende gegevens dienen te worden opgenomen:

 • De bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geboorteplaats en geboortedatum
 • Type ID en ID-nummer (geldig legitimatiebewijs, een rijbewijs wordt niet aanvaard als een geldig legitimatiebewijs)
 • Melding dat de persoon beschikt over een geldige VOG, niet ouder dan 1 jaar (functieaspecten 11, 12, 13, 37, 38, 41 en 61).

Per onderneming mogen maximaal vier personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Een rijbewijs wordt niet aanvaard als een geldig legitimatiebewijs. Let op!: Toegang tot deze locatie wordt onder de volgende voorwaarden verleend:

 • Personen met Defensiepas dienen deze te allen tijde zichtbaar te dragen.
 • Personen zonder Defensiepas dienen te beschikken over een geldige VOG, niet ouder dan 1 jaar (functieaspecten 11, 12, 13, 37, 38, 41 en 61).
 • Iedereen dient te beschikken over een geldig legitimatiebewijs.

Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Het bezoek van de locatie vindt plaats op 18 april 2023 om 10.30 uur op de locatie: Hoofdpoort Complex Nieuwe Haven, Rijkszee- en Marinehaven 1, Den Helder

De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure. Het project wordt gegund op basis van de laagste prijs, omdat er voor dit project geen relevante kwaliteitscriteria worden onderkend aangezien zowel qua product als qua proces de gewenste (minimum) kwaliteit reeds in het bestek is opgenomen.

Bron: Tenderned maandag 20 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292078

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *